Taklimat khas “Conserve Sabah Blueprint”

Taklimat khas “Conserve Sabah Blueprint”

Taklimat ‘Conserve Sabah Blueprint’ khusus kepada Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SEDCO Yang di Pengerusi oleh YBhg Datuk Dr Richard Sakian Bin Gunting yang diadakan pada 09 April 2019 bertempat di Bilik Residence, Hyatt Regency Kinabalu.

Mr Parker Howes menerangkan tentang ‘Conserve Sabah Blueprint’ kepada Pengerusi dan Ketua-Ketua Eksekutif Kumpulan SEDCO

Date

11 April 2019

Tags

Semasa